Huisregels

Wij verzoeken u kennis te nemen van het Huishoudelijk Reglement om het prettig winkelen in Winkelcentrum de Huesmolen te kunnen handhaven.

1) Help het winkelcentrum en de parkeerterreinen schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.

2) Diverse camera’s en de medewerkers van de beveiliging waken 24/7 over het winkelcentrum, de camerabeelden worden minimaal 14 dagen bewaard.

3) Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan, met uitzondering van (officiële) hulphonden.

4) Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde speciale plaatsen welke zich bevinden bij de ingangen van het winkelcentrum. Het berijden van een (brom)fiets en/of scooter in het winkelcentrum is niet toegestaan.

5) Gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.

6) Rondhangen in en om het winkelcentrum, parkeervoorzieningen, hangen tegen winkelpuien en pilaren is niet toegestaan. Wij hebben daarvoor speciale zitjes en horeca gelegenheden.

7) Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare auto’s in ons winkelcentrum is niet toegestaan.

8) Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.

9) Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.

10) De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van een straatkrant, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opname alsmede het ophangen van posters en/of ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Management. Het Management behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als voor de parkeerterreinen.

11) Hinderlijk samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend plubliek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.

12) Op de parkeerterreinen zijn de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving van toepassing. Parkeren geschiedt op eigen risico.

13) Aanwijzingen van het Management of van de Beveiliging dienen ten alle tijden (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.

14) Indien ons winkelcentrum wordt verbouwd, verzoeken wij u niet achter de afzettingen te komen. Volg de eventuele veiligheidsrichtlijnen of aanwijzingen altijd op.

15) Personen die door het Management of de Beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke daaraan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van lokaal/erfvredebreuk.

16) In Winkelcentrum de Huesmolen vinden er regelmatig gezellige activiteiten plaats. Van deze activiteiten worden ook video en foto’s opname gemaakt welke op onze sociaalmedia kanalen gedeeld kunnen worden.

17) Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de winkelcentruminrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

18) Het Management is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijk bezittingen en/of voertuigen van bezoekers. Deze huisregels zijn van kracht in Winkelcentrum de Huesmolen en op de parkeerterreinen. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het Management en/of de Beveiliging. Het Management is gerechtigd de huisregels ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen.