Het dak is bereikt!

Afgelopen week is de dakvloer gestort van het appartementengebouw aan de Huesmolen in Hoorn en daarmee zijn de grootste beton-stortwerken gereed.

Nu wordt gestart met de afbouwfase. De 30 appartementen zijn allen verhuurd. De toekomstige huurders wachten in spanning af of het geplande oplevermoment gehaald gaat worden.